Umowa o roboty budowlane - podwykonawstwo

Istotną kwestią z punktu widzenia umowy o roboty budowlane jest umowa o podwykonawstwo. W praktyce bardzo często zdarza się, że generalni wykonawcy zawierają umowy o podwykonawstwo z innymi wykonawcami. Brykczyńscy i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa budowlanego.


Obecnie adwokat Anna Brykczyńska – partner Kancelarii – prowadzi postępowanie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane, w której podwykonawcą był klient Kancelarii, a która to umowa nie została zawarta w formie pisemnej, pomimo poczynienia wzajemnych ustaleń w tym zakresie. 

 

Mecenas Anna Brykczyńska dochodzi więc wynagrodzenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2007 roku (sygn. akt II CSK 344/2007) „nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy pisemnej, uniemożliwia zasądzenie należności za wykonane roboty budowlane jako wynagrodzenia. Nie ma więc przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

 

Należy zaznaczyć, że umowa o podwykonawstwo między generalnym wykonawcą a podwykonawcą poddana jest ścisłym rygorom prawnym, mającym na celu ochronę interesów podwykonawców. Przede wszystkim, pod rygorem nieważności umowa taka powinna być stwierdzona na piśmie. Do zawarcia przez strony umowy o podwykonawstwo konieczna jest także zgoda inwestora. Jeżeli jednak inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jest to forma zgody dorozumianej inwestora, która to ma na celu ochronę interesów podwykonawców oraz ułatwienie obrotu gospodarczego.

Powrót

Jeżeli chcą Państwo zasięgnąć profesjonalnej porady eksperta, zadać pytanie - pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby na bieżąco otrzymywać informacje z kancelarii.

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: